Mida oskan ja pakun

  • Tekstiloome (tekstinäited)
  • Konferansjee
  • Õhtujuht
  • Kontsert – musitseerin ise, lisaks esinejad:
  • HALDI
  • Loon sündmuste kavasid ja stsenaariume
  • Olen valmis kaasa töötama projektimeeskondades
  • Vean arengukavade koostamist
  • Korraldan kontserte (Muulilumm)
  • Oskan kirjutada sündmustele rahaliste vahendite leidmiseks projektitaotlusi, LEADER projekte